Hasselt: Stad met een plan

Hilde Claes & Tom VandeputHasselt is … een stad met een plan! Als Limburgse hoofdstad hebben we een duidelijke toekomstvisie. We weten hoe we willen groeien en evolueren. Het doel? Een gezellige stad blijven en ruimte creëren om te wonen, werken én leven.

Groeien met een visie

Voor de Hasselaren biedt onze stad een unieke combinatie van de voordelen van een grootstad, zonder de nadelen. In Hasselt is het aangenaam wonen en werken, studeren, ontspannen en ondernemen!

Tegelijk zijn we een stad in volle ontwikkeling. Een gerichte toekomstvisie is dan ook heel belangrijk.

Hasselt vandaag … en morgen

Vooruitdenken is daarom een sleutelwoord. Want we staan voor heel wat uitdagingen. Daarom werken we vandaag al aan het Hasselt van morgen. Dankzij uiteenlopende stadsontwikkelingsprojecten krijgt Hasselt de structuur die bij haar karakter en haar inwoners past. Een duurzame verandering waar we niet alleen in de nabije toekomst, maar ook nadien de vruchten van zullen plukken.

Alle projecten versterken elkaar

Hoe we onze doelstellingen waarmaken? Met een doordachte 360°-benadering. Alle projecten rond stadsontwikkeling moeten elkaar versterken: van cultuur, onderwijs en tewerkstelling tot wonen, zorg, mobiliteit en natuur. Samen vormen ze het toekomstplan voor Hasselt.

Tom Vandeput
Schepen van Ruimtelijke Ordening