Hasselt, Stad met een plan

Hilde Claes & Tom Vandeput

In 2014 keurde de Vlaamse overheid het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Regionaalstedelijk Gebied Hasselt-Genk goed. Onze stad kreeg daarbij de bijkomende zware verantwoordelijkheid om nieuwe woongelegenheid te creëren. De bestaande woonuitbreidingsgebieden uit 1979 werden hiervoor omgezet in effectief woongebied.
 

Als stadsbestuur namen we deze taak resoluut op, maar kozen we bewust voor een gefaseerde groei. Alle omgevingsfactoren moeten immers mee groeien in dit verhaal: scholen, kinderopvang, recreatiemogelijkheden, wegen, infrastructuur ... Daarnaast willen we het bijkomende aanbod aan gronden en woningen zo kaderen, dat jongeren en gezinnen betaalbaar kunnen wonen. Verder werken we als centrumstad eveneens aan een goed onderwijsaanbod inclusief een universiteit. En tot slot faciliteren we als handelsstad ondernemers en handelaars die op hun beurt tewerkstelling creëren.

 

Daarom voeren wij een actief investeringsbeleid met belangrijke kleine en grote stadsvernieuwingsprojecten. Maar wij bouwen niet om te bouwen, integendeel. Alles verloopt doordacht, volgens een vooraf bepaalde visie en een duidelijk plan. Wij gaan ervan uit dat een goede investering in een buurt ook de samenleving, het weefsel van de stad verbetert.


Zo komen in ons nieuwe zwembad jongeren en ouderen van Hasselt en omgeving zwemmen. Het nieuwe stadskantoor zal zorgen voor een vlottere dienstverlening naar alle burgers. Vergeet niet dat de meeste huidige, verspreid gelegen stadskantoren al meer dan 50 jaar oud zijn en tot op de draad versleten. Door de verkoop van deze oude gebouwen wordt het nieuwe stadskantoor in belangrijke mate gefinancierd. Dat geldt trouwens ook voor de nieuwe kantoren van de politie en de brandweer, op dezelfde site als de gevangenis: drie gebouwen op één locatie, een voorbeeld van goede ruimtelijke ordening. En met als resultaat een prima dienstverlening en veel jobs die veilig worden gesteld.


Hasselt heeft vandaag de voordelen van een grootstad zonder de nadelen ervan. Dankzij een goed onderbouwde visie werken wij met velen aan een moderne, innovatieve en creatieve centrumstad, waar ook onze kinderen en kleinkinderen zich thuis voelen en kunnen wonen en groeien.

 

Tom Vandeput

schepen van Ruimtelijke Ordening