Jessa ziekenhuis

Het Jessa Ziekenhuis krijgt een nieuwbouw en verankert zich in Hasselt

Het Jessa Ziekenhuis wil investeren in een nieuwbouw. Een aangepaste infrastructuur dringt zich op om de zorg te kunnen blijven afstemmen op de noden van de patiënt. De infrastructuur op de huidige sites is sterk verouderd, terwijl het Jessa Ziekenhuis – met 2.750 patiënten per dag, 3.100 medewerkers en 350 artsen – een van de grootste referentieziekenhuizen in Vlaanderen vormt.

In opdracht van de raad van bestuur en de medische raad werden twee sites in Hasselt onder de loep genomen: de Salvator Plus-site en Pietelbeek Zuid. Een haalbaarheidsstudie van het studiebureau Sweco wees de Salvator Plus-site aan als de beste keuze. Deze omvat de huidige Salvator-site (10,26 ha) en 16,75 hectare aanpalende gronden.

Het ontsluitingsplan voor de nieuwe site voorziet verbindingen richting de afritten Hasselt Zuid en Oost. Verder is er ook een bijkomende nieuwe ontsluiting voorzien richting Grote Ring langs het industrieterrein Hellebeemden. Op korte termijn kan de verkeersafwikkeling via de Voogdijstraat verlopen. Voor de verbreding van deze weg koopt de Stad in afwachting van de onteigening door AWV al enkele woningen aan, die deel uitmaken van het onteigeningsplan.

 

Realisatie?

Stad Hasselt, Jessa Ziekenhuis en AWV

Timing?

Rond 2027 moet de volledige nieuwbouw in gebruik zijn

Jessa