Woonontwikkeling

Hasselt is een aantrekkelijke stad om in te wonen

Tussen 2003 en 2013 kwamen er 6.799 Hasselaren bij, goed voor 4.772 gezinnen. Volgens prognoses blijft het aantal gezinnen de volgende jaren toenemen. Meer inwoners betekent ook nood aan meer woningen en bijkomende voorzieningen. Daarnaast vraagt de toenemende verscheidenheid aan samenlevingsvormen om meer diverse woonvormen.

Om ruimte te creëren voor bijkomende woongelegenheid, keurde de Vlaamse regering in 2014 de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk goed. Daarbij werden verschillende bestaande woonuitbreidingsgebieden (gewestplan van 3 april 1979) omgevormd tot nieuw stedelijk woongebied.

Het stadsbestuur heeft deze opdracht vanuit de hogere overheid aangegrepen om zijn eigen woonbeleid scherp te stellen en vooral ook om de regie over al deze ontwikkelingen in verschillende zones in Hasselt zelf in handen te houden.

Situering op de kaart